Właściwość prototype w JavaScript

JavaScript-logo

Próbując podejść do tematu obiektowości w JavaScripcie musisz niejako zapomnieć o filozofii znanej z języków takich jak Java czy C# i zapoznać się z tematem na nowo. Oczywiście, wszelkie zasady programowania zorientowanego obiektowo występują także i tutaj, jednak forma prezentacji daleka jest od tego, do czego przyzwyczaiły nas inne języki. Tutaj jako bohater pierwszoplanowy jawi się właściwość prototype, budząca skrajne emocje wśród osób, które miały z nią do czynienia: jedni jej nienawidzą, inni uznają za wynaturzenie, a jeszcze inni kochają za to, że w ogóle istnieje.

 

Trochę teorii

W JavaScript wszystko to, co nie jest typem prymitywnym (undefined, null, boolean, number oraz string*) jest obiektem. Każdy obiekt posiada właściwość prototype, która również jest obiektem. Prototype pozwala rozszerzyć definicję klasy** o nowe metody oraz pola, także w predefiniowanych klasach, takich jak String, Date czy Array. W ten sposób JavaScript zyskuje mechanizmy, które z jednej strony pozwalają na tworzenie kodu obiektowego, a z drugiej – na rozbudowę kluczowych dla języka klas predefiniowanych.

 

* W JavaScript string występuje zarówno jako typ prymitywny (string literal) oraz jako obiekt (String object).

** Słowo „klasa” jest tu trochę naciągane. JavaScript nie posiada klas, a jedynie bazujący na prototype model dziedziczenia. Mimo to JavaScript jest określany jako zorientowany obiektowo (OOP) ze względu na istnienie dziedziczenia, enkapsulacji oraz polimorfizmu (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Introduction_to_Object-Oriented_JavaScript).

 

Przykład 1: prototype dla obiektu typu String

Wynik:

 

Przykład 2: prototype dla obiektu typu Array

Poniższy kod dodaje do obiektu Array metodę avg(), która zwraca średnią arytmetyczną elementów tej tablicy (przy założeniu, że elementy są liczbami).

Wynik:

 

Więcej informacji

 1. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Object/prototype
 2. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/f5s9ycex%28v=vs.94%29.aspx
 3. http://www.w3schools.com/js/js_object_prototypes.asp
 • tB

  Czyli prototype jest takim odpowiednikiem extension method w C# tak?

  • Mateusz Brakoniecki

   Nie znam C#, ale po przejrzeniu przykładów na stronie Microsoftu sądzę, że działa to w analogiczny sposób jak prototype w JS.